Fundacja "Nadzieja Rodzinie"
tel. 041 36-69-404
fax. 041 36-69-418
kontakt: e-mail: fundacja@nadziejarodzinie.org.pl


Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Fundacji Nadzieja Rodzinie, oraz fundatora Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie w związku z utrzymanymi w sensacyjnym tonie informacjami, jakie pojawiły się na łamach "Echa Dnia" w dniu 21 czerwca 2017 r. pragnę wyjaśnić, co następuje:

Fundacja Nadzieja Rodzinie jest organizacją non profit działającą, podobnie jak Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, w obszarze ekonomii społecznej, wspierając rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu województwa świętokrzyskiego. W ramach swej statutowej działalności organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Środki finansowe na ten cel pozyskiwane są między innymi w drodze otwartych konkursów. Zaznaczyć należy, że takie działania były prowadzone z powodzeniem już dużo wcześniej, zanim Pan Kazimierz Mądzik objął stanowisko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Tytuł artykułu: "Afera z kuratorem. Dał kasę swojej fundacji?" jest absolutnie niedopuszczalny i sugeruje niestety nieznajomość najprostszych zagadnień prawnych autora artykułu. Fundacja ze swej istoty nie może być niczyją własnością, posiada odrębny byt gospodarczy i prawny, a podmiot ją tworzący to tzw. fundator. W naszym przypadku fundatorem jest organizacja pożytku publicznego z terenu Kielc - Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie. Sugestia jakoby Fundacja Nadzieja Rodzinie mogła by być własnością Pana Kazimierza Mądzika jest niedopuszczalna i stanowi daleko idące nadużycie.

Tak jak zostało to już wcześniej wyjaśnione, Pan Kazimierz Mądzik zasiadał w gronie Rady Fundacji, organu wyłącznie nadzorczego, a nie zarządzającego do dnia 1 marca 2016 r. kiedy to złożył rezygnację. W związku z czym do Krajowego Rejestru Sądowego został skierowany wniosek o jego wykreślenie z Rejestru. Warto podkreślić, że funkcję tą przestał pełnić już z chwilą złożenia rezygnacji, a nie z chwilą wykreślenia z KRS. Autor artykułu, choć pozyskał dane z Krajowego Rejestru Sądowego, nie pokusił się o wskazanie, jakie inne znane osoby, pełniące różnorodne ważne funkcje publiczne na terenie Województwa Świętokrzyskiego, zasiadają w Radzie Fundacji Nadzieja Rodzinie. Zostały one zaproszone do tego grona właśnie po to, aby działalność Fundacji była w pełni transparenta i podlegała kontroli publicznej.

Liczę, że powyższe informacje nieco ostudzą niepotrzebne emocje wywołane artykułem.

 

 

Z poważaniem,

 

Mariusz Skadłubowicz

Prezes Zarządu


1 czerwca 2016 - Ogłoszenie o pracy

Fundacja "Nadzieja Rodzinie" występując w roli Agencji Pośrednictwa Pracy dla swojego Partnera Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik poszukuje osób na stanowisko pracownik gospodarczy.

Wymagania:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie podstawowe,
 • minimalne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • zaangażowanie w pracę,
 • dyspozycyjność,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.


 • Pracodawca oferuje:
 • umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia.


 • Zadania:
 • wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych,
 • drobne prace naprawcze,
 • wykonywanie prac konserwacyjnych.


 • Aplikacje prosimy kierować na adres:
  fundacja@nadziejarodzinie.org.pl
  W temacie wiadomości prosimy wpisać: PRACOWNIK GOSPODARCZY.
  Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.


  3 stycznia 2011 - Mini- przedszkole artystyczne w Przededworzu

  W okresie 03.01-31.06.2011r Fundacja Nadzieja Rodzinie realizuje projekt "My tez chcemy mieć szansę na dobry start! Mini-przedszkole artystyczne w Przededworzu" finansowany z dotacji Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego. Objętym wsparciem w ramach realizacji projektu zostanie 15 dzieci w wieku od 3 do 5 r.ż. Oferujemy zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, aktorskie oraz organizację występów muzycznych .Wszystkie rodzaje zajęć sa otwarte dla rodziców. Serdecznie zapraszamy Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach 9.00-13.00


  10 września 2010 - Rusza druga edycja konkursu "Szkolna Zbiórka Surowców Wtórnych".

  Od dnia 10 września 2010 czekamy na zgłoszenia udziału szkół w konkursie "Szkolnej Zbiórki Surowców Wtórnych".
  Konkurs realizowany jest przez Fundację "Nadzieja Rodzinie" wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Kielcach.

  Celem Konkursu jest utrwalenie wśród dzieci i młodzieży nawyku segregowania odpadów.

  Czas trwania drugiej edycji - do końca pierwszego semestru.

  Do współpracy zapraszamy wszystkie szkoły. Konkurs może być uzupełnieniem lekcji przyrody. W czasie lekcji uczniowie zdobędą wiedzę na temat ochrony środowiska oraz potrzeby zbierania i przetwarzania surowców wtórnych. Kolejnym etapem będzie zachęcenie uczniów do segregowania odpadów w domach i przekazania ich do odzysku.

  Fundacja deklaruje odbieranie surowców wtórnych ze szkół w uzgodnionym dniu, a w szczególnych przypadkach na telefon. Zachecamy do wyznaczenia co najmniej jednego dnia w miesiącu na szkolną zbiórkę makulatury i innych odpadów (plastik, szkło, metal). Na zakończenie tego dnia odbierzemy zgromadzone surowce własnym, bezpłatnym transportem.

  Przekazane Fundacji surowce zostaną zważone i wycenione zgodnie z aktualną ceną skupu (we rześniu 2010 r. wynosi ona 0,10 zł za 1 kilogram). Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup wskazanych przez szkoły pomocy naukowych, art. sportowych lub innych rzeczy i przekazane szkołom.

  Najbardziej aktywne szkoły dostaną dodatkowo nagrody książkowe (wydawnictwa słownikowe, encyklopedyczne) ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Oceniana będzie ogólna ilość zebranych surowców oraz w przeliczeniu na jednego ucznia.

  Koordynatorem Konkursu jest Renata Skuza 533-033-344
  Pytania można także kierować do Biura Fundacji tel./fax.: 041 347-21-49
  Poradnik selektywnej zbiórki opakowań

  Selektywna zbiórka opakowań na osiedlach

  Harmonogram zbiórki.

  dzień tygodnia grupa I grupa II
   
  poniedziałek Os.Chęcińskie (1800) Ślichowice II (2000)
  wtorek   Os. Jagiellońskie (2400)
  środa Zagórska Południe (2520) Os. Podkarczówka (1100)
  czwartek Barwinek (2400) Ślichowice I (2000)
  Początek zbiórki - godzina 8:00.

  25 czerwca 2010 - Rozstrzygnięcie konkursu "Szkolna Zbiórka Surowców Wtórnych".

  Zakończyła się czerwcowa edycja konkursu "Szkolna Zbiórka Surowców Wtórnych". Zebraliśmy dwie tony makulatury.
  Uczestnicy dostaną nagrody książkowe ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz nagrody finansowe od Fundacji.
  Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki i zapowiadamy kontynuację we wrześniu.

  NAZWA SZKOŁY makulatura plastik baterie puszki
   
  SP 5 840 0 0 0
  SP 34 707 2 70 0
  Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych 160 2 0 0
  Gimnazjum Nr 15 150 0 0 0
  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 80 0 0 0

  Szczegółowych informacji udziela Koordynator Zbiórki - Renata Skuza tel. 533-033-344

  Selektywna zbiórka opakowań - poradnik

  Zaledwie 20% rzeczy wyrzucanych do kosza to śmieci. Resztę stanowią zużyte opakowania: pudełka po jogurtach, butelki po napojach, szamponach, puszki, a przede wszystkim papier.
  Zużyte opakowania zalegają na wysypiskach dziesiątki lat, rozpadają się wydzielając szkodliwe substancje i niepotrzebnie obciążają środowisko naturalne. Stanowią też duży koszt dla mieszkańców, bo za wywóz śmieci trzeba płacić, a kilka dużych butelek po napojach potrafi zapełnić cały kosz.

  Nie musi tak być. Prowadzimy bezpłatny odbiór opakowań z gospodarstw domowych i wykorzystujemy je jako surowce wtórne. Dzięki temu mniej płacisz za wywóz śmieci, chronisz środowisko naturalne i dajesz pracę osobom niepełnosprawnym, które są zatrudnione przy zbiórce.

  Zbieramy plastik, szkło, metal, baterie i papier. Z poradnika dowiesz się, które opakowania nadają się do przetworzenia oraz jak je przygotować do odbioru, według zasady oczyść i ściśnij na pożegnanie.

  plastik
  szkło
  metal, baterie
  makulatura

  Poradnik selektywnej zbiórki opakowań
  Oferta pracy dla niepełnosprawnych w charakterze pracownika ochrony środowiska w przedsięwzieciu EkoPraca.

  Informacji udziela Biuro Fundacji 531-202-205